Látogatók (visitors): 5633

Europe Direct Nógrádi Irodája a Facebookon

„Diákvita az Európa Unióban”
„Student's dispute in the European Union”
2015.10.05 - 10.11.
562513-CITIZ-1-2015-1-HU-CITIZ-TT

Partner települések:
Kováčovce, Niepolomice, Kiarov, Celare, Glabusovce, Warta, Filakovo

A program célja, ismertetése

Célunk a projektben hangsúlyosan kezelt, idei prioritás: Európa jövőjéről folyó vita összekapcsolása a 2013-as „Európai Polgárság”-, a 2011-es Önkéntesség-, és a 2012-es Aktív Időskor Évével. Ez utóbbi az idősebb korosztály önkénteseinek bevonásával realizálódik, akik a sport-, zenei, programokon és egyéb kulturális, szakmai előadásokon vállalnak szerepeket, így erősítjük a polgári részvételt is a találkozónkon.

A projektet úgy kívánjuk megvalósítani, hogy egyaránt alkalmas legyen célkitűzéseink ismertetésére, valamint játékos, szórakoztató jellege által a résztvevők kulturális különbségei áthidalására. A találkozó ötlete egy már jól bevált partnerségi gyakorlatra épül, ez pedig nem más, mint a középiskolákban jól ismert, uniós támogatásokat élvező, diákcsere programok. E programban résztvevők ellátogatnak egymás országaiba, és partnereik segítségével ismerik meg fogadóik szokásait, életét egy adott táborozás keretein belül.

A „Diákvita Európa jövőjéről” tapasztalatcsere találkozó – olyan specifikus programsorozat lesz, mely ennek a hagyománynak egyfajta kiterjesztése, újszerű megközelítésben. A résztvevő partnerek mindegyike hozzáad valamit a programok sokszínűségéhez.

Az uniós polgárokat megillető jogok

A válság leküzdése

Az éghajlatváltozás

Olyan fogyasztóvédelmi kérdések, melyek hatással vannak a polgárok mindennapjaira.

A delegációkat úgy állítottuk össze, hogy mind a kultúra, mind az esélyegyenlőség és környezetvédelem, mind pedig a gazdaság és politika témaköreit lefedje programsorozatunk, a partnerek mindegyike már az előkészítés során aktív szerepet vállal. Sokféle sportesemény, kirándulás, bakancsos túra színesíti majd a kínálatot, melyek lazítani fogják a szakmai programok tömörségét.

Ugyanakkor olyan előadásokat szervezünk, melyekhez minden résztvevő hatékony együttműködésére szükség van. Ilyenek továbbá azok a kreatív feladatok, melyek napjaink Európájának égető kérdéseire adnak majd választ. A motivált és energikus jövő nemzedéke a tapasztalt idősebb generációval együtt dolgozza majd ki a válaszokat. Esélyegyenlőség, környezetvédelem, európai identitás kiterjesztése, gazdasági és turisztikai témák sokasága várja majd a tevékenységre éhes résztvevőket.

 A találkozó alkalmával végig arra törekszünk, hogy programjainkat európai dimenzióba helyezzük, tartalmilag és szervezetileg egyaránt kiválóan alkalmasak legyenek az európai közösségi érzés előhívására, a közös európai gondolkodás szociális és gazdasági előnyeinek bemutatására.

 Bevont országok:
-Szlovákia
-Magyarország
-Lengyelország
-Románia (későbbi partner)
-Csehország (későbbi partner)
-Olaszország (későbbi partner)

Ezekben az országokban iskolákkal, önkormányzatokkal, valamint turisztikai és civil szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot.

Az esemény terjesztése politikai szinteken is megvalósul. Ezek közül kiemelten kezeljük a résztvevő és a későbbiekben célterületeknek számító önkormányzatokat. Mivel az önkormányzatok maguk is részesei a projektnek, így ők a későbbi terjesztésben, nyomon követésben is aktív szerepet vállalnak. Regionális szinten felkeresünk minden olyan tematikailag érintett szervezetet (munkaügyi hivatalok, regionális fejlesztési társaságok), akik meglévő kommunikációs eszközeik (kiadványok, újságok, DVD-k, honlapok) segítségével hatékonyan közreműködhetnek a népszerűsítésben.

A találkozó hírnevét európai szinten is igyekszünk kelteni. Ehhez elsősorban a programba bekapcsolt önkormányzataink és iskoláink, valamint kulturális intézményeink európai kapcsolataira számítunk, melyhez csatornaként a programsorozat ideje alatt készült médiaanyagokat használjuk majd segítségül.

A találkozóhoz konkrét, a jövőre vonatkozó akciótervet is készítünk, melynek célpontjai a következők:

1. Európai találkozó lebonyolítása a meghívott diákok, tanárok, idősek és civilek részvételével

2. A találkozó kiértékelése, hatásainak elemzése, eredmények kimutatása és nyilvánosság előtti közlése

A „Diákvita Európa jövőjéről” tapasztalatcsere találkozónak egyik sarokpontja, hogy a résztvevők számára a közösen töltött aktív idő lehetőséget biztosítson arra, hogy megismerkedjenek egymással, betekintést nyerjenek a számukra eddig ismeretlen kultúrákba, szokásokba.

Fontos szempont ugyanakkor, hogy minden résztvevő ország hozzáadjon valami a másik számára újszerűt a programokhoz, így színessé, változatossá téve ezt az együtt töltött időt. Az eddigi, egymástól elzárt, izolált világképükkel szemben egy Európára nyitott, közösségi világkép lépjen, melyet a későbbiekben saját lakóhelyükön is hasznosan tudnak kihasználni.

A program szakmai tartalma mellett a partnerek, kulturális értékeket is közvetítenek egymásnak, ezen területeken szerzett tapasztalataikat osztják meg egymással.

A találkozótól azt várjuk, hogy bemutatásukkal és megismerésükkel nagy lépést tehetünk az európai integráció útján.

A jelenlévő partnerek számára kinyílik egy új európai világ, mely már sokkal több és változatosabb lehetőséget tartogat. A sokoldalú ismeretek nemcsak műveltebbé tesznek bennünket, de mindennapi életünkben is magabiztosabbá, nyitottabbá. Számunkra jó példákkal a Nyugat-Európában már meglévő gyakorlatok szolgálnak, ám a projekt célja ennél annyival messzebbre megy, hogy egymástól fizikai értelemben is távol álló civilizációk kereshetnek új perspektívákat egymás humán, szociális és gazdasági erőforrásaiban. Specifikus témánk az ifjúsági mobilitás, a szolidaritás és az önkéntesség összekapcsolása, összeurópai szintre emelése közelebb viszi a résztvevőket ehhez az áhított állapothoz, kialakítja bennük a valódi európai polgári öntudatot.

Jelenlegi partneri körünket, a közép-európai célcsoportot illetően azt is reméljük, hogy a nyugaton jól bevált kreatív életszemléletet is magukévá tehetik a programok jellege által, ebben nagy segítségünkre lesznek a Nyugat-Európából meghívott önkéntes előadóink.

A találkozót „csak” első állomásnak szánjuk egy későbbi együttműködési hálózat létrehozásában, melybe be szeretnénk majd kapcsolni partnereink már meglévő és a találkozón kialakuló leendő partnereit is. Ilyeténképpen a jövőben új országokat, régiókat kapcsolunk be mind Közép-Európából mind a nyugat világból.

A találkozón ennek a multiplikációs kezdeményezésnek külön napot szentelünk, melyben közösen vitatjuk meg a későbbi perspektívákat, lehetőségeket és tervet dolgozunk ki a későbbi folytatásra.

A meghívott partnereket úgy válogattuk össze erre a találkozóra, hogy a művészetek, sportok, szabadidős tevékenységek és a társadalmi kérdések is képviselve legyenek, így a későbbiekben képesek leszünk tematikus programokat létrehozni országainkban egymás számára.
Összességében azt várjuk a projekttől, hogy a jó hangulatban töltött közös programok rávilágítanak bennünket az európaiság értelmére és olyan hatékony stratégiákat leszünk képesek kidolgozni, amelyek nem csak pozitív befolyással, de valódi példamutatással szolgálnak majd más európai országok számára is.  Meggyőződésünk, hogy együttműködésünk következő szakaszára megálmodott, tematikus hálózatunk is előre viszi közös európai jövőnk ügyét.

A „Diákvita Európa jövőjéről” tapasztalatcsere találkozónak egyik sarokpontja, hogy a résztvevők számára a közösen töltött aktív idő lehetőséget biztosítson arra, hogy megismerkedjenek egymással, betekintést nyerjenek a számukra eddig ismeretlen kultúrákba, szokásokba.

Fontos szempont ugyanakkor, hogy minden résztvevő ország hozzáadjon valami a másik számára újszerűt a programokhoz, így színessé, változatossá téve ezt az együtt töltött időt. Az eddigi, egymástól elzárt, izolált világképükkel szemben egy Európára nyitott, közösségi világkép lépjen, melyet a későbbiekben saját lakóhelyükön is hasznosan tudnak kihasználni.

A program szakmai tartalma mellett a partnerek, kulturális értékeket is közvetítenek egymásnak, ezen területeken szerzett tapasztalataikat osztják meg egymással.

A találkozótól azt várjuk, hogy bemutatásukkal és megismerésükkel nagy lépést tehetünk az európai integráció útján.

A jelenlévő partnerek számára kinyílik egy új európai világ, mely már sokkal több és változatosabb lehetőséget tartogat. A sokoldalú ismeretek nemcsak műveltebbé tesznek bennünket, de mindennapi életünkben is magabiztosabbá, nyitottabbá. Számunkra jó példákkal a Nyugat-Európában már meglévő gyakorlatok szolgálnak, ám a projekt célja ennél annyival messzebbre megy, hogy egymástól fizikai értelemben is távol álló civilizációk kereshetnek új perspektívákat egymás humán, szociális és gazdasági erőforrásaiban. Specifikus témánk az ifjúsági mobilitás, a szolidaritás és az önkéntesség összekapcsolása, összeurópai szintre emelése közelebb viszi a résztvevőket ehhez az áhított állapothoz, kialakítja bennük a valódi európai polgári öntudatot.

Jelenlegi partneri körünket, a közép-európai célcsoportot illetően azt is reméljük, hogy a nyugaton jól bevált kreatív életszemléletet is magukévá tehetik a programok jellege által, ebben nagy segítségünkre lesznek a Nyugat-Európából meghívott önkéntes előadóink.

A felvetett, megoldásra váró feladatok megvitatásának végig a találkozó során teret adunk, a napi programot követő „munka vacsorák” alkalmával.

Fontosnak tartjuk hogy a jövő európai nemzedéke mellett aktívan bekapcsoljuk az összes generációt. Önkéntes vendégeket hívunk meg, akik a sport-, zenei, programokon és egyéb kulturális, szakmai előadásokon vállalnak szerepeket.

A találkozót „csak” első állomásnak szánjuk egy későbbi együttműködési hálózat létrehozásában, melybe be szeretnénk majd kapcsolni partnereink már meglévő és a találkozón kialakuló leendő partnereit is. Ilyeténképpen a jövőben új országokat, régiókat kapcsolunk be mind Közép-Európából mind a nyugat világból.

 A meghívott partnereket úgy válogattuk össze erre a találkozóra, hogy a művészetek, sportok, szabadidős tevékenységek és a társadalmi kérdések is képviselve legyenek, így a későbbiekben képesek leszünk tematikus programokat létrehozni országainkban egymás számára.


Program

2015.10.05. hétfő

Érkezés, szállás elfoglalása, városnézés, szabadprogram vacsora

2015.10.07. szerda

13 órától Európa Direct rendezvény a sétáló utcában
Diákvita a művelődési házban. Európa Parlament Diák szemmel, találkozás magyar és szlovákiai Európa parlamenti képviselőkkel. Beszélgetés résztvevő országok fiataljaival.
Európai Uniós aszfaltrajz verseny
15 órakor az Animal Cannibals együttes műsora a sétáló utcában
„Diákok az Unióban „ Internetes vetélkedő
„Európai ízek” Nemzetközi Diák Főzőverseny a sétáló utcában

2015.10.08. csütörtök

13 órától Európa Direct rendezvény a sétáló utcában
Európa kvíz , EU TOTÓ , kvízjátékok,
Beszélgetés Európa parlamenti képviselőkkel.
15 órától
Ugráló vár, népi játékok a sétáló utcában
Parlamenti látogatás magyar, lengyel és szlovák diákoknak.

2015.10.09. péntek

Európai Uniós barangolás Nógrád megyében
Kirándulás Fülekre és Alsósztregovára
Este Népek táncai, közös táncház, tánctanulás a művelődési központban

2015.10.10. szombat

Európai Uniós sport kvíz
Sportversenyek:
Nemzetközi ifjúsági focitorna, kosárlabda mérkőzések, asztalitenisz bemutató és verseny
Kirándulás Hollókőre
Este zenés, diákhét záró vacsora

2015.10.11. vasárnap

A rendezvény zárása, értékelés, a résztvevők közös nyilatkozatának aláírása, indulás haza.

A rendezvény ideje alatt Eu-sátor, nemzeti kiadványok, Szó-Tár-Salgó nyelvtanulás alapfokon, kézműves bemutatók, helyi termékek bemutatása, Internetes városkalauzolás.

Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union


Hasznos linkek:

Ipolyvarbó honlapja

http://szelovce.edupage.org

Európai uniós intézmények

Az Európai Unió Tanácsa

Az ír soros elnökség hivatalos honlapja (EN)

A ciprusi soros elnökség hivatalos honlapja (EN)

A dán soros elnökség hivatalos honlapja (EN)

A lengyel soros elnökség hivatalos honlapja (EN)

Európai Tanács

kattints ide a többiért...
Euroscola-játék
Euroscola-játék
„DIÁKVITA AZ EURÓPAI UNIÓBAN”

Internetes vetélkedő diákok számára

Internetes vetélkedőt hirdetünk felső tagozatos
és középiskolás diákok számára az Európai Unióról.
A vetélkedő három fordulóból áll.
Az egyes fordulók feladatai a város honlapján (www.szecseny.hu) jelennek meg, a megoldásokat pedig az uniosvetelkedo@gmail.com e-mail címre kérjük visszaküldeni.

1. forduló: 2015. szeptember 21-25. letöltés
2. forduló: 2015. szeptember 28 - október 2. letöltés
                (Kérjük a megoldással együtt az egész rejtvényhálót visszaküldeni!)
3. forduló: 2015. október 5-9. letöltés

Eredményhirdetés: 2015. október 12.
(A nyertesek e-mailben kapnak értesítést.)

<>Az első három helyezett jutalomban részesül.

Fődíj: Samsung Tablet

A vetélkedőt az Európai Unió az
EACEA 562513-CITIZ-I-HU-CITIZ-TT pályázatával támogatja.
„Diákvita az Európa Unióban” - 2015.10.07-10.
Mobil eMagyarország pont - 2015.10.07-08.
Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union

Szécsény

Szécsény címereAz Ipoly folyó teraszán, a Cserhát előreugró dombjai közt található Szécsény, a hangulatos határmenti város. Lakosainak száma 6500 fő a hozzátartozó Pösténypusztával és Benczúrfalvával együtt.

Károly Róbert az 1334. május 5-én kiadott oklevélben Szécsényt városi ranggal ruházta fel, a település Buda városával megegyező kiváltságokat kapott. Szécsényhez fűződik a Rákóczi szabadságharc egyik legnagyobb eseménye, az 1705-ös szécsényi országgyűlés, melyen II. Rákóczi Ferencet a rendek Vezérlő fejedelemmé választották. A város gazdag történelmét jelentős műemlékein keresztül ismerheti meg az idelátogató.

A Ferences templom a 14. században épült az 1332-ben a pápától kapott alapító oklevél alapján. Csillagboltozatos sekrestyéje az ország egyik legszebb gótikus terme. A templommal egybeépült a Ferences kolostor, melyben Rákóczi emlékszoba található. A hagyomány szerint ebben lakott az országgyűlés idején a vezérlő fejedelem. Szécsény már a XV. században várral megerősített és városfallal körülvett település volt. A várfal maradványai és a fennmaradt bástyák ma is hűen tanúsítják ezt.

A középkori belső vár köveiből épült 1760 körül a város egyik leglátványosabb épülete, a Forgách-kastély, a magyar vidéki barokk építészet értékes eleme, melyben ma a Kubinyi Ferenc Múzeum működik. A városközpontban áll a város egyik fő jellegzetessége, a szécsényi „ferdetorony”. A hajdan Tűztoronyként működő épület szemmel láthatólag ferde, a II. világháborúban egy bombázás során északi irányban megdőlt. A toronyban a Tűzoltás története” című kiállítás látható.

A felújított történelmi városközpont hangulatos utcáival, tereivel kellemes kikapcsolódást nyújt az idelátogatók számára.


Szécsény, this pleasant city on the frontier, can be found on the terrace of the River Ipoly, among the protruding hills of the Cserhát. The number of its inhabitants is 6500 persons together with the adherent Pösténypuszta and Benczúrfalva.

King Károly Róbert (Charles Robert of Anjou) granted the status of town to Szécsény in his charter issued 5 May 1334, when the settlement received privileges similar to that of the town of Buda. One of the greatest events of the Rákóczi war of independence, the Szécsény congress of 1705 is connected to the town, in the course of which II. Ferenc Rákóczi was elected leading monarch by the states. Visitors can get to know the city’s rich history through its significant monuments.

King Károly Róbert (Charles Robert of Anjou) granted the status of town to Szécsény in his charter issued 5 May 1334, when the settlement received privileges similar to that of the town of Buda. One of the greatest events of the Rákóczi war of independence, the Szécsény congress of 1705 is connected to the town, in the course of which II. Ferenc Rákóczi was elected leading monarch by the states. Visitors can get to know the city’s rich history through its significant monuments.

The Franciscan church was built in the 14th century on the basis of the certificate of foundation received from the pope in 1332. Its star-vaulted sacristy is one of the most beautiful Gothic halls of the country. The Franciscan monastery was built together with the church in which the memorial statue of Rákóczi is to be seen. According to tradition the leading monarch lived here during the period of the congress. Szécsény was fortified by a castle and surrounded by a wall already in the 15th century. The remains of the castle wall and the surviving bastions are still standing as witnesses of these times.

The renovated historical city centre with its atmospheric streets, squares offers pleasant recreation for visitors.

„Diákvita az Európa Unióban”


Az « „Diákvita Európa jövőjéről”» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül Kulturny spolok Victoria Kulturegyesület (50), Kováčovce - Szécsénykovácsi (30), Partnerstvo Krtísskeho Poiplia területén lévő települések-, ( 5 0), Kiarov (10), Filakovo (10) – SK, valamint Warta ( 50) - PL lakosai. ( Szécsény – HU 1500 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne SZÉCSÉNY, Magyarország HU volt, 05/10/2015 és  10/10/2015 között

Részletes leírás:

05/10/2015 - én a Vendégek fogadása – játékos ismerkedés  – Az 1. nap nagyon fontos szerepet töltött be a találkozó életében. Ekkor ismerték meg egymást a résztvevő partnerek, és ekkor kerültek kiválasztásra a csapatok. A megismerkedést játékos keretek közt tartottuk, ami megalapozta a további napok együttműködésének hangulatát. Ugyanakkor a bemutatkozás lehetőséget adott megismerni egymás európai szemléletét, jövőképét, a résztvevők Unió iránti elkötelezettségének-, és uniós ismeretei mélységét- a fejlesztések, fenntartható fejlődés és az önkéntesség területén.

06/10/2015 - án a téma „A jövő Európája” – Ifjúsági parlament” volt. A 2. nap az európai integráció kérdéseinek megvitatásával telt. Egy saját „európai parlamenti” ülésnapot tartottunk, melyben nem nemzetiségi alapon, hanem egymással keveredve hotzuk létre a „frakciókat”. Így tettük dinamikussá és európaivá a közös munkát. Előadások keretében kaptunk szakmai tájékoztatást napjaink Európájának alapvető kérdéseiről.
Megnyitottuk a 4 fordulós sport-, és kulturális vetélkedőt, itt az európai identitás-tudatot feltétlen erősítő, kulturális sokszínűségből kaptunk ízelítőt.

07/10/2015 – én, a téma  „Európai piknik”  címmel – A környezetvédelem és az esélyegyenlőség volt. Az Európai piknik elnevezésű környezetvédelmi és esélyegyenlőségi napot azért hívtuk életre, hogy nemzetközi előadóink beszámolói alapján, mind az idősebb, mind a fiatalabb generációk láthassák napjaink Európájának e két alapvető problémáját. A kérdésekre a továbbiakban maguk állítottak fel válasz-alternatívákat. Természetesen lehetőség nyílt kikapcsolódásra is kerékpározás, foci-, és lovas vetélkedők keretében. A nap végén tábortűz mellett, kötetlenül beszélgetve vitattuk meg kérdéseinket. 

08/10/2015 – án a témákat „Önkéntesség és szolidaritás ifjúsági mobilitás” Szakmai nap keretében dolgoztuk fel. Ez a nap találkozónk változatos programokat biztosító „felkészítő” programja volt  a leendő önkéntesek számára, ahol választ kaphattak a fiatalok az önkéntességgel kapcsolatos bármilyen jellegű kérdéseikre.

09/10/2015 – én, „Kulturális kavalkád” – A kultúra és a művészetek Európája napján képzőművészeti bemutatókat és vásárokat rendeztünk. Itt a partnereink betekintést nyertek egymás országainak hagyományos képzőművészetébe. Ennek szellemében zajlott a nap hátralévő részében a csapatvetélkedő újabb fordulója is. Ezután irodalmi délután kereteiben ismertük meg egymás irodalmi világát. A nap szakmai hozadéka az volt, hogy munkalehetőségeket ismerhettünk meg, kulturális területen.

10/10/2015 – án, a zárónapi ünnepségek keretében tettünk még egyszer fogadalmat egymásnak, hogy folytatva a megteremtett hagyományt, ki fogjuk szélesíteni és hálózatossá tesszük a partnerségi együttműködést. Ugyanekkor kiértékeltük a találkozó elvárt, és megvalósított eredményeit, melynek segítségével közösen tudunk majd továbblépni az európai integráció útján. Kihirdettük a játékos és szellemi vetélkedők eredményeit, majd ebéd és búcsúzás után vendégeink hazautaztak.

A Városházán

4 5
(a képekre kattintva galéria nyílik)

A diákok megismerkedhettek az önkormányzat életével, hogyan történik a választás Magyarországon, hogyan dolgozik a képviselő-testület, a polgármester a jegyző. A beszélgetések során elmondtuk, hogy hogyan válasszuk az Európai parlamenti képviselőket, parlamenti képviselőket.


Ajándékok

4 5
(a képekre kattintva galéria nyílik)

A program résztvevői pólót, Európai Uniós ajándéktárgyakat, noteszt, tollat kaptak ajándékba.


Sportprogramok

4 5 6
(a képekre kattintva galéria nyílik)

A lengyel, magyar és szlovák diákok fociztak, röplabdáztak, kézilabdáztak és kosaraztak. A mérkőzések között jutott idő a beszélgetésre is.


Sportvetélkedők

4 5 6 7 8 9 10
(a képekre kattintva galéria nyílik)

A diákok különböző sportágakban mérték össze tudásukat.


A Parlamentben

4 5 6 7
(a képekre kattintva galéria nyílik)

A Parlamentben jártunk. Népes küldöttségünk megismerkedett a parlament munkájával is. Egy rövid városnézésen megismerték Budapest nevezetességeit is. A várban megnéztük a köztársasági elnök hivatalát.


Beszélgetés Szabó Tamással

4 5
(a képekre kattintva galéria nyílik)

Beszélgetés egy volt szécsényi diákkal Szabó Tamással, aki Erasmus II. ösztöndíjas volt Hollandiában.


Európia Uniós vetélkedők, ügyességi feladatok

4
(a képekre kattintva galéria nyílik)

A diákok különböző Európai Uniós játékos feladatokat, fejtörőket, ügyességi játékokat játszottak, teszteket, totókat töltöttek ki. Csoki eurókat és sok sok ajándékot kaptak a helyes válaszokért.


Számítógépes foglalkozás

4
(a képekre kattintva galéria nyílik)

A diákok számítógépes programok segítségével mérték föl tudásukat, tesztelték ismereteiket, kerestek, böngésztek különböző EU-s honlapokat.


Látogatás a Kubinyi Ferenc Múzeumban

4
(a képekre kattintva galéria nyílik)

Minden résztvevő a rendezvény időtartama alatt ellátogatott a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumba. Megismerve Nógrád megye régészeti emlékeit, várait, a kastély történetét, és a Rákóczi országgyűlés emlékeit.


Koncertek

4
(a képekre kattintva galéria nyílik)

A diákok több koncerten, táncházon, zenés rendezvényen, EURODISCO-n vettek részt.


Tájékoztató a művelődési központban

(a képekre kattintva galéria nyílik)

Diákok a művelődési központ nagytermében.


Varbói, zelovcei, kéri, galábocsi diákok

(a képekre kattintva galéria nyílik)

Varbói, zelovcei, kéri, galábocsi diákok a szécsényi diáktalálkozón.


Wartai diákok

(a képekre kattintva galéria nyílik)

Wartai diákok: táncház, városháza, Budapest, Hollókő, színpadi bemutatkozás.


Filakovo-i diákok

A Filakovo-i gimnázium tanulói Hollókőn jártak, majd Szécsényben vettek részt a „Diákvita az Európai Unióban” című rendezvénysorozaton.


Rendezvény a sétáló utcában

(a képekre kattintva galéria nyílik)

Sajtómegjelenések

Szécsényi Városnapért Egyesület

Cím: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12.

Tel: (32) 370-860
Fax: (32) 372-493
E-mail: krudy.muvhaz@gmail.com

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8–16 óráig

Projektvezető:
Smelkó István
Smelkó István
E-mail: smeli@telekabel.hu
Tel: (32) 370-860